Vállalkozási feltételek

Tájékoztató a képzésben résztvevő tanulók számára

Érvényes: 2023. január 1-től

Képzőszerv adatai:

 • Megnevezés: CARSCHOOL Autósiskola Betéti Társaság
 • Székhely: 6726 Szeged, Egressy Béni utca 39-41. 1/4.
 • Telefonszám: 62/424-025
 • Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/004467
 • E-mail: iroda@carschooljogsi.hu
 • Web: www.carschooljogsi.hu
 • Bankszámla száma: 11735005-26051020-00000000 OTP Bank

Cégforma: Betéti társaság (Bt.)

Cégbírósági bejegyzés száma: 0606002116/1993.

Iskolavezető neve: Kaszáné Kugyela Irén Éva

Ügyfélszolgálati iroda:

 • Cím: 6721 Szeged Vadász u. 5.
 • Telefon: 62/424-025
 • Ügyfélfogadás ideje:
  • hétfő-csütörtök: 11:00-12:30 és 13:00-16:00
  • péntek: 11:00-13:00

Telephely címe: 6721 Szeged, Vadász u. 5.

A tanfolyamra való felvétel módja:

A 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet szerint a járművezetőket tanfolyamon kell képezni. Járművezetői tanfolyamra iskolánk ügyfélszolgálati irodájában – vagy elektronikus úton – lehet jelentkezni. Itt tölthetőek ki a szükséges nyomtatványok, és itt érhető el a képzés és a vizsgára bocsátás rendjéről szóló részletes tájékoztatás. A jelentkezés alkalmával a jelentkező nyilatkozik arról, hogy megfelel-e a rendeletben foglalt feltételeknek.

Előírt alkalmassági vizsgálatok:

 1. Orvosi alkalmasság: (AM kategóriában nem szükséges.)

Az alkalmassági vizsgálat elvégzésére az első fokon jogosult orvosnál (háziorvos, üzemorvos, stb.) kell jelentkezni, ahol az 1-es csoportú, illetve közúti járművezetői munkakör betöltéséhez 2-es csoportú előzetes egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell megfelelni.

 1. Pályaalkalmassági vizsgálat:

Előzetes pályaalkalmassági vizsgálat csak akkor szükséges, ha azt az orvosi vizsgálat során elrendelték, illetve a fuvarozást, díj ellenében személyszállítást, vagy autómentést végző gépjármű vezetéséhez. Rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat szükséges, ha a jelölt 5 sikertelen forgalmi vizsgát tett.

A tanfolyamra történő felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei:

1. Életkor: Tanfolyamra csak az vehető fel, aki a külön jogszabályban előírt életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb félévvel fiatalabb.

Ezek a következők:

 • AM kategória: 14 év
 • A1 kategória: 16 év
 • A2 kategória: 18 év
 • A kategória: 24 év
 • B kategória: 17 év

2. Iskolai végzettség: AM kategóriában elegendő, ha a jelölt kijelenti, hogy írni és olvasni tud. Gépjármű kategóriában nyilatkozni kell a jelentkezési lapon az alapfokú iskolai végzettség meglétéről. Ezen túlmenően – legkésőbb az első vizsga napján – ezt igazolni is kell a vizsgaközpont részére. Ennek hiányában a következő vizsgára nem bocsátható, illetve részére nem állítható ki a vizsgaigazolás .

3. Nyomtatványok kitöltése: A rendelkezésre bocsátott személyi okmányok alapján az iskola minden jelentkező részére Jelentkezési lapot állít ki, amelyet a tanuló saját kezű aláírásával hitelesít.  Kérünk még 1 db 3,5×4,5 cm-es, 1 évnél nem régebbi igazolványképet. A teljes jelentkezési anyagot (jelentkezési lapot, fényképet, és az orvosi igazolást) az ügyfélszolgálati irodában kell leadni.

Vizsgára bocsátás feltételei:

Elméleti vizsga

Elméleti vizsgára csak az bocsátható, aki

 • a tanfolyam elméleti részét elvégezte – vagy az alól felmentették – és az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el. (Fontos, hogy ugyanettől az időponttól számított 12 hónapon belül sikeres vizsgát kell tenni. Ezen határidőn túl újabb elméleti vizsgára kizárólag a tanfolyam megismétlését követően jelenthető.)
 • megfelel a külön jogszabályban meghatározott egészségi és pályaalkalmassági feltételeknek és az erről szóló igazolást leadta
 • írásbeli nyilatkozata alapján megfelel a külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek
 • a jogszabályban előírt életkornál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb
 • alapfokú iskolai végzettségének meglétét hitelesen igazolja (a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.) 
 • a vizsgadíjat befizette

Gyakorlati vizsga

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 • sikeres elméleti vizsgával rendelkezik (kivéve: „A2” alkategóriás vizsgához – két évnél nem régebben szerzett – „A1” alkategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és két éven belül „A1” alkategóriára sikeres elméleti vizsgát tett, illetve „A” kategóriás vizsgához – két évnél nem régebben szerzett –„A korl.” kategóriás vagy „A2” vagy „A1” alkategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és két éven belül „A korl.” kategóriára vagy „A1” vagy „A2” alkategóriára sikeres elméleti vizsgát tett a 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet alapján)
 • a jogszabályban előírt életkort betöltötte (AM kategóriában járműkezelési vizsgát tehet az is, aki az előírt életkort még nem töltötte be, forgalmi vizsgára azonban csak a 14. életévének betöltése után bocsátható.)
 • a tanfolyam kötelezően előírt gyakorlati részét igazoltan elvégezte
 • az 1. számú melléklet táblázatában meghatározott kötelező óraszámokat és menettávolságokat igazoltan teljesítette
 • a vizsgadíjat megfizette

Forgalmi vizsgára – B kategória kivételével – csak sikeres járműkezelési vizsgával lehet jelentkezni.

Figyelem! A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes. Ha a vizsgázó ez idő alatt az adott kategóriához tartozó vizsgákat sikeresen nem fejezi be, minden sikeres vizsgája érvényét veszti. Újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet.

A vizsgaigazolás

Abban az esetben, ha a jelölt az adott kategóriához illetve alkategóriához tartozó valamennyi vizsgáját sikeresen teljesítette a Vizsgaközpont vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes Közlekedési Igazgatási Hatóság részére.

Elsősegélynyújtási ismeretek

Az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzését a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással kell igazolni.

A Csongrád Megyei Vöröskereszt címe: 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 119.

Az igazolás megszerzése nem tanfolyamköteles. Nem kell vizsgáznia annak, akinek 1984 után szerzett vezetői engedélye, vagy M járművezetői engedélye van.

Tantárgyak, óraszámok

Az elméleti óra időtartama: 45 perc + 10 perc szünet.

A gyakorlati óra időtartama: 50 perc + 10 perc szünet.

Az órák összevonhatóak, ez esetben egy elméleti foglalkozás 90 percig, egy gyakorlati foglalkozás 100 percig tart. Az összevonásról a tanuló(k) és az oktató közösen döntenek.

Járműhasználat, választható típusok

A járművezetési gyakorlat óradíjai a járműhasználatot is magukba foglalják.

Választható típusok (B kategóriában): Dacia Logan, Honda Jazz, Suzuki Baleno (automata váltós), Suzuki SX4, Suzuki Swift, Opel Meriva, Peugeot Presence, Skoda Fabia, Skoda Octavia, Toyota Yaris, Volkswagen Touran.

Lehetőség van arra is, hogy a tanuló saját járművén gyakoroljon. A járműnek ebben az esetben is meg kell felelnie a vonatkozó rendeletben előírtaknak. Az átalakítás és az üzemeltetés költségei a tanulót terhelik, e mellett rendelkezni kell CASCO biztosítással is. Az oktatás óradíját ez esetben külön megállapodásban rögzítjük.

Motoros oktatás

A motoros oktatás jelenleg a következő járműveken folyik:

 • A kategória: Suzuki  SV  650, Kawasaki ER 650A
 • A2 kategória: Suzuki  GS 500 U, Suzuki  GS 500 F
 • A1 kategória: Yamaha  YBR 125          
 • AM kategória: Kymco Robogó Agility 50, Keeway 50

A gyakorlati oktatás és vizsga során a következő felszerelésre van szükség:

 • bukósisak
 • szemüveg (a bukósisak kialakításától függően)
 • protektoros hosszúnadrág (nadrágba vagy nadrágra illeszthető térdprotektorral) és protektoros dzseki (dzsekibe vagy dzsekire illeszthető könyök- és gerincprotektorral)
 • protektoros kesztyű
 • magas szárú zárt cipő vagy csizma
 • elől-hátul „T” betűjelzéssel ellátott, tanulónként eltérő színű vagy számozott tanulómellény

Amennyiben nem rendelkezik protektoros ruházattal, lehetősége van hát-, térd- és könyök protektort, kesztyűt, sisakot kölcsönözni az oktatótól.   

A főoktatás és a vizsga során a tanuló és az oktató közötti kapcsolatot rádió adó-vevő készülékkel kell biztosítani.

Hiányzások pótlása

Az elméleti foglalkozásokon az egyes tantárgyakra kötelezően előírt minimális óraszámok 90%-át mindenkinek teljesítenie kell. Amennyiben valaki az órák 10%-nál többet hiányzott, vagy 20 percnél többet késett, azt pótolnia kell.

Az elméleti tanfolyamról való hiányzás pótlása kétféleképpen történhet:

 1. egy másik tanfolyam megfelelő óráján vesz részt, ez esetben a pótlás térítésmentes
 2. egyénileg egyeztetett konzultációs foglalkozáson pótolja a mulasztást, ekkor 2000 Ft/ó díjat számítunk fel

A gyakorlati vezetés kötelezően előírt minimális óraszámát mindenkinek teljesítenie kell.

E-learning

Iskolánkban az elméleti tanfolyam elvégzésére – a tantermi képzésen kívül – e-learning keretein belül is van lehetőség.

Erről a képzési formáról a következőket kell tudni:

A tananyaghoz az e-Titán rendszerén keresztül lehet hozzáférni. A tananyagban eltölthető és képzésre fordítható idő az első bejelentkezéstől kezdődően 75 óra/180 nap, amely 10 óra/30 nap időre meghosszabbítható

Az e-learning felhasználási jogosultságot másik személynek átengedni tilos. A tananyagot, illetve annak részeit, beleértve a médiaelemeket, szövegeket bármilyen más módon felhasználni illetve másolni, átdolgozni, harmadik személynek tovább adni tilos.

A felhasználónév és jelszó titokban tartásáért a tanuló felel. Amennyiben ez harmadik fél tudomására jut, haladéktalanul értesítenie kell az e-Titán rendszert, és a jelszavát meg kell változtatnia! Ezek elmulasztásából eredő károkért a tanuló felel.

Az e-learning képzés valamint az e-Titán rendszer használata során a tanuló számítógépének egyes adatai és IP címei naplózásra kerülnek. Az e-Titán rendszer használatával a tanuló hozzájárul adatainak kezeléséhez.

Amennyiben a rendszer használatával kapcsolatos kérdés, vagy probléma merülne fel, a 06 (1) 577-0222 telefonszámon lehet segítséget kérni.

Tandíjak

A tandíjat és a vizsgadíjakat  a tanulóval kötött szerződés tartalmazza.

A tandíj befizetése készpénzben kizárólag ügyfélszolgálati irodánkban történhet, vagy átutalással az OTP banknál vezetett 11735005-26051020-00000000 számú bankszámlára. Oktatónak készpénzt átadni tilos, azért felelősséget vállalni nem tudunk!

A tanuló áthelyezése és az igazolás kiadásának módja

A tanuló írásbeli kérésére a képzést megszakítjuk és az addig teljesített oktatásról – 3 munkanapon belül – igazolást adunk ki.

Amennyiben a tanulónak tandíj hátraléka van, áthelyezési kérelmét csak annak rendezése után intézzük. Ha kedvezményben részesült és eltávozik iskolánktól, a részére nyújtott kedvezmény automatikusan megszűnik, ami azt jelenti, hogy az addig igénybe vett tanfolyam díját a teljes összegre ki kell egészítenie. (Ez az összeg minimum 5000 Ft.) Abban az esetben, ha a távozó jelölt kedvezményben nem részesült, számára 5000 Ft kezelési költséget számítunk fel.

Oktatási helyszínek

 • Elméleti oktatás: 6721 Szeged, Vadász u. 5.
 • Tanpályás képzés: 6723 Szeged, Etelka sor
 • Forgalmi oktatás: A gyakorlati órák kezdete, valamint a váltás helye a Vadász u. 5. szám előtti parkoló, illetve esetenként az oktatóval egyeztetett hely.   

Pótórák (Gyakorlat)

 Az alapórákon felül pótórák is igényelhetők. A további oktatási órák díja megegyezik az alapórák díjával.

Engedélyező hatóság

 • Építési és Közlekedési Minisztérium  (H-1054 Budapest, Alkotmány utca 5.)

Felügyeleti szervek:

 • KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1033 Budapest, Polgár utca 8-10.)
 • Fogyasztóvédelmi Felügyelőség (6721 Szeged, Tisza L. krt. 11. Telefon: 62/541-737)

A tanuló joga:

 • a képzésen való részvétel előtt megismerni az Autósiskola Tájékoztatóját
 • a tájékoztatóban foglaltakat maradéktalanul igénybe venni
 • titoktartást kérni – az Autósiskolától és az oktatójától egyaránt – a személyiségi jogait érintő kérdésekben
 • jogos esetekben panaszt tenni
 • gépjárműtípust, oktatót választani és cserélni
 • a gyakorlás során használt gépkocsin vizsgázni
 • az elméleti foglalkozásokról késni, vagy korábban elmenni (természetesen a hiányzásokat pótolni kell! – lásd korábban a 12. pontban)
 • az elméleti tanfolyamot térítésmentesen megismételni (másik csoport óráján részt venni)
 • az oktatóval egyeztetni a gyakorlati vezetés időpontjait
 • a gyakorlati órákon hospitálni (előzetes megbeszélés alapján)
 • a gyakorlati vezetést – a megbeszélt időpont előtt legalább 48 órával – lemondani. A 48 órán belül lemondott óra tandíját az autósiskolának jogában van felszámítani!
 • a képzést megszakítani – kezelési költség felszámítása mellett – és az elvégzett tanfolyamrészről igazolást kérni 
 • részletfizetési kedvezményt igénybe venni

A tanuló kötelessége:

 • foglalkozásokon káros befolyásoltság nélkül, kipihent állapotban megjelenni
 • a foglalkozásokon kulturáltan és – a tananyag elsajátítása érdekében – aktívan részt venni
 • a tandíjat és a vizsgadíjat minden esetben előre megfizetni
 • követni az oktatói utasításokat, készülni az órákra, és a munkavédelmi előírásokat betartani
 • az oktató késése esetén rá legalább 30 percet (szimpla vezetési óra esetén 15 percet) várni
 • esetleges sikertelen forgalmi vizsga esetén minimum 5 gyakorlóórát venni

Az Autósiskola joga:

 • a tanfolyam időpontjainak meghatározása, valamint annak (a hallgatókkal egyeztetve történt) módosítása
 • a gyakorlati oktató személyének megváltoztatása (indokolt esetben!)
 • a tanuló kizárása a tanfolyamról (alapos indok esetén!)
 • a tanuló felkészültségének ellenőrzése, tudásának számonkérése
 • a tandíj, oktatás előtti (részletekben történő) befizettetése
 • a 48 órán belül lemondott vezetési órák tandíjának felszámolása
 • a forgalmi vizsgára történő kiírás feltételéül szabni, hogy kiskorú tanuló esetén a szülő, egyéb esetben valamely családtag/hozzátartozó vegyen részt – megfigyelőként – legalább egy vezetési órán.
 • a munkavédelmi előírások betartásának megkövetelése

Az Autósiskola kötelessége:

 • a tanulók korrekt tájékoztatása
 • a Tájékoztatóban foglaltak betartása
 • a tanulók adatainak bizalmas kezelése
 • a tanuló írásbeli kérésére a képzés megszakítása és a szükséges igazolás kiadása
 • a tanuló panaszának meghallgatása, kivizsgálása
 • a tanuló kérése alapján a gyakorlati oktató cseréjének teljesítése
 • a foglalkozások időpontjának egyeztetése a tanulóval
 • a képzési rendeletben és szabályzatokban foglaltak betartása

Vizsgadíjak

Amennyiben tanulónk a vele kötött szerződésben megbízási nyilatkozatot tesz, úgy Autósiskolánk a képzés befejezéséig vállalja, hogy a Vizsgaközpontnál ügyeinek intézése céljából teljes körűen eljár és érdekeit képviseli.

A vizsgadíj befizetése csak irodánkban készpénzben történhet.

 A vezetői engedély kiadásának feltételei

Járművezetésre jogosító okmányt az kaphat, aki a külön jogszabályban meghatározott egészségi, pályaalkalmassági, képzési és vizsgáztatási előírásoknak, továbbá a 326/2011. (XII.28.) Korm. rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.

Nem magyar állampolgárok esetében az engedély csak akkor adható ki, ha az illető legalább hat hónapja Magyarországon tartózkodik, és ezt igazolni is tudja.

Néhány vizsgákkal kapcsolatos információ

A közúti járművezetők vizsgáztatásának részletes szabályait a 24/2005.(IV.21) GKM rendelet tartalmazza.

 • A vizsga helyszínén pontosan meg kell jelennie. A vizsgabiztos késése esetén, valamennyi vizsgán köteles 10 percet várni.
 • A vizsgán igazolnia kell személyazonosságát. Erre alkalmas iratok: személyi igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély, illetve 14 éves korig diák igazolvány. Amennyiben bármilyen vezetői engedéllyel, vagy vezetői igazolvánnyal rendelkezik, azt az elméleti és gyakorlati vizsgára egyaránt köteles magával vinni.
 • Sikertelen vizsga esetén újabb vizsga 3 munkanap eltelte után tehető.
 • Forgalmi vizsga – B kategória kivételével – csak sikeres járműkezelési vizsga után tehető.
 • A vizsgát a vizsgabiztos köteles felfüggeszteni, és a Vizsgaközpont az érintett vizsgázót a vizsgától 6 hónapra eltilthatja, ha az:
  • a személyazonossága vagy személyi adatai tekintetében a vizsgabiztost megtévesztette, vagy azt megkísérelte
  • a biztonsági ellenőrzés és üzemeltetési, a járműkezelési, vagy a forgalmi vizsgán a jogszabályban meghatározott feltételeknek nem felel meg
  • a vizsgabiztost döntésének meghozatalában előny adásával, ígéretével, fenyegetéssel befolyásolni törekedett
 • A vizsgabiztos a vizsgát felfüggesztheti, és a Vizsgaközpont három hónapra eltilthatja azt, aki a vizsga rendjét megzavarta.
 • A Vizsgaközpont érvényteleníti azt a vizsgát, amelyet annak félrevezetésével, hamis adatok közlésével, a jogszabályban meghatározott feltételek hiányában, illetve a vizsgáztatás szabályainak megsértésével tettek le. Amennyiben a vizsgaigazolás már kiadásra került, a vizsga érvénytelenítéséről szóló jogerős határozatot a GKM rendelet 15.§-a (6) bekezdése alapján az ügyfél lakóhelye szerint illetékes okmányirodának is meg kell küldeni.

Az Ön képzésével kapcsolatos valamennyi ügyben csak Ön, vagy a törvényesen meghatalmazott jogi képviselője járhat el.

Sikeres felkészülést és eredményes vizsgát kívánunk!

Szeged, 2023. január 1.

Kaszáné Kugyela Irén
iskolavezető